บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

รับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเอนกประสงค์  ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ช่องจอดเรือ  
งานฐานราก ตอกเสาเข็ม งานก่อสร้างเกี่ยวกับท่าเรือทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

บริการของเรา

บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการ ด้านต่างๆ ดังนี้

1.งานให้คำปรึกษา

 

     โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพาน และงานอื่นๆเกี่ยวกับงานขนส่งทางน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการงานศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ตลอดถึงการประสานงานหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

2.งานออกแบบ

 

     โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานและงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานขนส่งทางน้้า โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์

3.งานก่อสร้าง

 

     โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานและงานอื่นๆเกี่ยวกับงานขนส่งทางน้ำ ด้าเนินงานการก่อสร้างและควบคุมโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์

ผลงาน

Get In Touch

โทร :
02-542-4331
อีเมล์ :
pat-tc2007@hotmail.com
ที่อยู่ :

บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6/16-17 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2542-4331 แฟ็กซ์ 02-542-4190
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105550112646

LINE ID : Pat-tc

Thank you. Your message has been sent and we will respond shortly.