บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

6/16-17  ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-542-4331 , 086-399-1139 โทรสาร : 02-542-4190