โครงการ ท่าเทียบเรือธนสรรไรซ์

 

 

  • สถานที่ตั้ง : ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  • ลักษณะประกอบกิจการ : ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าอเนกประสงค์
  • เริ่มก่อสร้าง : เมษายน 2559
  • ระยะเวลาก่อสร้าง : 255 วัน
  • ขนาดโครงการ : 13,000 ตร.ม.