โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า (ส่วนต่อขยาย เฟส 2)

 

บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

 • สถานที่ตั้ง : 105/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ลักษณะการประกอบกิจการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าอเนกประสงค์
 • เริ่มก่อสร้าง : สิงหาคม 2554
 • ระยะเวลาก่อสร้าง : 240 วัน
 • ขนาดโครงการ : 3,600 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนที่ 1

 • เริ่มก่อสร้าง : สิงหาคม 2554
 • ระยะเวลาก่อสร้าง : 240 วัน
 • ลักษณะงาน : งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ขนาดโครงการ : 4,200 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนที่ 2
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

 • สถานที่ตั้ง : 105/10 หมู่ที่2 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ลักษณะประกอบกิจการ : ลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์
 • เริ่มก่อสร้าง : สิงหาคม 2555
 • ระยะเวลาก่อสร้าง : 180 วัน
 • ขนาดโครงการ : 4,800 ตร.ม.