โครงการท่าเทียบเรือโชคชัย

 

  • สถานที่ตั้ง : ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  • ลักษณะประกอบกิจการ : ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าอเนกประสงค์
  • เริ่มก่อสร้าง : สิงหาคม 2552
  • ระยะเวลาก่อสร้าง : 360 วัน
  • ลักษณะงาน : ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าอเนกประสงค์
  • ขนาดโครงการ : 3,400 ตร.ม