โครงการเสากันกระแทก

 

บริษัท พวงพัฒนา จำกัด

  • สถานที่ตั้ง : ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  • ลักษณะ : หลักกันกระแทก
  • เริ่มก้อสร้าง : กรกฎาคม 2552
  • ระยะเวลาก่อสร้าง : 45 วัน
  • ขนาดโครงการ : 8 ชุด