โครงการปรับปรุงท่าจอดเรือ 3 ท่าเรือยุโสป

 

บริษัท ยุโสบอินเตอร์เนชั่นแนล กันตัง พอร์ต จำกัด
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ลักษณะประกอบกิจการ : ขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
เริ่มก่อสร้าง : ธันวาคม 2555
ระยะเวลาก่อสร้าง : 180 วัน
ลักษณะงาน : ปรับปรุงท่าจอดเรือ
ขนาดโครงการ : 1,100 ตร.ม.