โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส พร้อมเขื่อน คสล.และช่องจอดเรือ เฟส1-3

1. โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส พร้อมเขื่อนคสล.และช่องจอดเรือ เฟส1-3
 

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์

ที่ตั้ง ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

เริ่มก่อสร้าง : กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง : 240วัน

ขนาดโครงการ : 4,450 ตร.ม.