โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส พร้อมเขื่อนคสล.และช่องจอดเรือ เฟส1-3

1. โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส พร้อมเขื่อนคสล.และช่องจอดเรือ
 

-โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส พร้อมเขื่อนคสล.และช่องจอดเรือ เฟส1-3

 

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์

ที่ตั้ง ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

เริ่มก่อสร้าง : กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง : 240วัน

ขนาดโครงการ : 4,450 ตร.ม.

 

PROJECT :  PANJA PATANA PORT PHASE 1-3

COMPANY :  PANJA PATANA ENGINEERING COMMERCIAL CO.,LTD.

LOCATION   :  KHAO MAI KAEO SUB-DISTRICT, SIKAO DISTRICT , TRANG

BUSINESS : PORT FOR DISCHARGE AND TRANSFER GOODS, SHIPYARD

DURATION : 240 DAYS

 

PROJECT SIZE : 4,450 SQM.