โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันน้ำเซาะ

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันน้ำเซาะ

ที่ตั้ง ตำบล บางกระบือ อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง : 150 วัน

ขนาดโครงการ : 549 ม.