โครงการท่าเทียบเรือบางปะกง ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ขนาด 36ม.x10 ม.

โครงการท่าเทียบเรือบางปะกง ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ขนาด 36ม.x10 ม.

ที่ตั้ง : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เริ่มก่อสร้าง : ตุลาคม ปี 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง : 90 วัน

ขนาดโครงการ :  360 ตร.ม.