โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน&รั้วสำเร็จรูปรอบโครงการ 930 เมตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน&รั้วสำเร็จรูปรอบโครงการ

บริษัท : โกลเด้น แกรนารี่

ที่ตั้ง : ตำบล บ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เริ่มก่อสร้าง : เมษายน  2562

ระยะเวลาก่อสร้าง : 180 วัน

ความยาว : 930 เมตร