โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ความยาว 145 เมตร

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ความยาว 145 เมตร 

บริษัท เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์ จำกัด

ที่ตั้ง ริมฝั่งทะเล เกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์  2563

ระยะเวลาก่อสร้าง : 120  วัน

ขนาดโครงการ : 550  ตร.ม.