โครงการก่อสร้างตาชั่งคอนกรีต

โครงการก่อสร้างตาชั่งคอนกรีต

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์

ที่ตั้ง ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

เริ่มก่อสร้าง : พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาก่อสร้าง : 60 วัน

ขนาดโครงการ : 2 ชุด (72 ตรม./ชุด)