โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ความยาว 60 เมตร

โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ความยาว 60 เมตร 

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์

ที่ตั้ง ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

เริ่มก่อสร้าง :  พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาก่อสร้าง : 60 วัน  

ขนาดโครงการ :  360 ตรม.