โครงการงานถนนรอบโครงการอู่ซ่อมเรือ

โครงการงานถนนรอบโครงการอู่ซ่อมเรือ

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด 

ที่ตั้ง ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มก่อสร้าง :  ตุลาคม 2565 

ระยะเวลาก่อสร้าง :  120 วัน  

ขนาดโครงการ :  2,554 ตรม.