โครงการเขื่อนป้องกันน้ำเซาะริมแม่น้ำบางประกงและคลองย่อย

โครงการงานเขื่อนป้องกันน้ำเซาะริมแม่น้ำบางประกงและคลองย่อย

บริษัท เอ็มอีซี แฮนด์ลิ่งส์ เซอร์วิส จำกัด 

ที่ตั้ง    ตำบล แสนภูดาษ อำเภอ บ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มก่อสร้าง  :   กันยายน 2565  

ระยะเวลาก่อสร้าง :  150 วัน  (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)

ขนาดโครงการ :  826  ตรม.