โครงการเขื่อนป้องกันน้ำเซาะ เฟส1-2

 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะ เฟส 1-2

บริษัท สุราษฎร์ พอร์ท แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด 

ที่ตั้ง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มก่อสร้าง :  มกราคม  2566

ระยะเวลาก่อสร้าง :  360  วัน (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)

ขนาดโครงการ :   5,209 ตร.ม.