โครงการเขื่อนป้องกันน้ำเซาะริมแม่น้ำบางประกง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะ ริมแม่น้ำบางประกง

บริษัท เค.บิวเดอร์  (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ตั้ง ตำบล เขาดิน  อำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มก่อสร้าง :  กุมภาพันธ์  2566

ระยะเวลาก่อสร้าง :  150  วัน (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)

ขนาดโครงการ :   1,034 ตร.ม.