โครงการท่าเทียบเรือพาณิชย์ บริษัท สุราษฎร์ พอร์ท แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด

 

 

บริษัท สุราษฎร์ พอร์ท แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด (เฟส 1-4)

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการประกอบกิจการ : ท่ำเทียบเรือขนถ่ายแร่ยิปซั่ม และคลังเก็บสินค้าอเนกประสงค์
ระยะเวลาก่อสร้าง : 540 วัน
ขนาดโครงการ : 12,000 ตร.ม.