1.งานให้คำปรึกษา

1.งานให้คำปรึกษา


โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพาน และงานอื่นๆเกี่ยวกับงานขนส่งทางน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการงานศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตลอดถึงการประสานงานหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

2. งานออกแบบ


โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานและงานอื่นๆเกี่ยวกับงานขนส่งทางน้้า โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์

2. งานออกแบบ
3. งานก่อสร้าง

3. งานก่อสร้าง


โครงการท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำและในทะเล อู่หรือสลิปเวย์ต่อและซ่อมเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานและงานอื่นๆเกี่ยวกับงานขนส่งทางน้ำ ดำเนินงานการก่อสร้างและควบคุมโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์

ขั้นตอนการทำงาน

  • 1. งานเข็ม

  • 2. งาน Pile Cap

  • 3.งานกำแพงกันดินและงานป้องกันตลิ่งภายในท่า

  • 4.งานผลิต และติดตั้งคานสำเร็จรูป

  • 5. งานวางพื้น และงานเท TOPPING

  • 6. งานฐานกันกระแทก และการติดยางกันกระแทก

Get In Touch

โทร :
02-542-4331
อีเมล์ :
pat-tc2007@hotmail.com
ที่อยู่ :

บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6/16-17 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2542-4331 แฟ็กซ์ 02-542-4190
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105550112646

LINE ID : Pat-tc

Thank you. Your message has been sent and we will respond shortly.