โครงการวายเคพี-เอฟเอ็ม โกลบอล ชิปยาร์ด (ไม่เกิน 3,500 ตันกรอส)

 

โครงการวายเคพี-เอฟเอ็ม โกลบอล ชิปยาร์ด (ไม่เกิน 3,500 ตันกรอส)
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ลักษณะประกอบกิจการ : อู่ซ่อมเรือ , อู่ต่อเรือ
เริ่มก่อสร้าง : มิถุนายน 2556
ระยะเวลาก่อสร้าง : 420 วัน
ขนาดโครงการ : 22,500 ตร.ม.