โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสและเขื่อนคสล.กันน้ำเซาะ

โครงการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสและเขื่อนคสล.กันน้ำเซาะ

บริษัท : โกลเด้น แกรนารี่

ที่ตั้ง : ตำบล บ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เริ่มก่อสร้าง : ธันวาคม 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง : 150 วัน

ขนาดโครงการ :  1,872 ตร.ม.