โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน&รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป 136 เมตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน&รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป 136 เมตร

บริษัท เบ็ทเทอร์ เอิร์ธ จำกัด

ที่ตั้ง ตำบลหนองกลางนา อำเภอ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เริ่มก่อสร้าง : พฤษภาคม  2563

ระยะเวลาก่อสร้าง : 120  วัน

ขนาดโครงการ :  136 เมตร