โครงการลานคอนกรีตและถนน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและถนน

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์

ที่ตั้ง ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง

เริ่มก่อสร้าง :  พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาก่อสร้าง : 120 วัน  

ขนาดโครงการ :  41,569 ตรม.